อนุทิน #64584

วันนี้ ฉันเข้าอบรมการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน  ณ  สำนัก  IT  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสียดายมาวันสุดท้าย  เนื่องจากกิจธุระมาก  แต่อยากให้มีการอบรมอีกนะ  อนุโมทนา  ส่วนบริหารโครงการและกิจกรรมพิเศษ  กรมพัฒนาสังคมสและสวัสดิการ  ที่สนับสนุน 

สาธุ

เขียน:

ความเห็น (0)