อนุทิน 64276 - พัฒน์พรชัย (พัฒน์) เมฆวิลัย

กำลังใจ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุย์ปุถุชนคนเดินดินเช่นเรา ถ้าขาดซึ่งกำลังใจแล้ว

ความท้อถอยจะเข้ามาเยี่ยมเยือน เสมือนพืชขาดปุ๋ยฮอร์โมนและน้ำเช่นนั้น

เขียน 15 May 2010 @ 09:23 ()


ความเห็น (0)