อนุทิน 64154 - เขลา อุปทาโน

วันนี้ก็เป็นอีกวันที่หย่อนวินัยไปหน่อยสวดมนต์ภาวนาได้ไม่เต็มที่นัก ตามรู้ตามดูได้บ้างแต่น้อยและหมดแรงง่าย คงต้องจัดตารางเวลาเพื่อการทำสมถะเพิ่มอีก ๑ รอบตอนค่ำซะแล้ว

เขียน 11 May 2010 @ 23:59 ()


ความเห็น (0)