อนุทิน 64112 - คนตานี

  ติดต่อ

เช้าวันนี้มีประชุมสหกรณ์มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา แต่เช้า และเป็นการประชุมครั้งแรกในนามสหกรณ์ มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมเป็นกลุ่มออมทรัพย์บุคลากรมหาวิทยาลัย 

หวังลึกๆ ว่าผู้บริหารคงจะได้เราไปจนถึงรอดฝั่ง ไม่อยากให้มานับ 1 ใหม่อีกครั้ง 

  เขียน:  

ความเห็น (0)