อนุทิน #6401

อ่านบันทึกของชายขอบ  เรื่องเล่าจากพ่อ...เป็นบันทึกท่น่าอ่านมาก...สายใยรักแห่งครอบครัว....ก่อเกิดกิจกรรม...ระลึกถึง....ดึงมาปฏิบัติ

เขียน:

ความเห็น (0)