อนุทิน 63950 - ครูทับทิม

คู่มือวัดผลและประเมินผลวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ของสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  สามารถ dowload เอกสารรูปเล่ม  ได้จาก

1.  http://www3.ipst.ac.th/sa/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=53

2.  http://www.ipst.ac.th/eval_standard/book.asp

3.  http://www3.ipst.ac.th/physics/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=58

 

เขียน 06 May 2010 @ 18:26 ()


ความเห็น (0)