อนุทิน 63797 - อ๋อย

อ๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

20-28 ก.พ.2553 HIVQUAL International Conference at South Africa

31 มี.ค.-2 เม.ย.53 วิทยากร PWP สคร3 ณ สวนนงนุชรีสอร์ท

19 เม.ย.53 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ณ สอวพ.

23-25 เม.ย.53ชะอำ หัวหิน พักโรงแรมเมธาวลัย ชะอำ

27-30 เม.ย.53 วิทยากรการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ สคร6 ณ รังเย็น รีสอร์ท

เขียน 02 May 2010 @ 17:43 ()


ความเห็น (0)