อนุทิน 63797 - อ๋อย

  ติดต่อ

20-28 ก.พ.2553 HIVQUAL International Conference at South Africa

31 มี.ค.-2 เม.ย.53 วิทยากร PWP สคร3 ณ สวนนงนุชรีสอร์ท

19 เม.ย.53 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ณ สอวพ.

23-25 เม.ย.53ชะอำ หัวหิน พักโรงแรมเมธาวลัย ชะอำ

27-30 เม.ย.53 วิทยากรการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ สคร6 ณ รังเย็น รีสอร์ท

  เขียน:  

ความเห็น (0)