อนุทิน 63731 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

@63721 @63730

จุดเด่นของบทความ

  • เป็น population - based case control study ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องจำนวนคนไข้และกลุ่มควบคุมหลายพัน และเป็นการศึกษาในประชากรที่ผ่านการลงทะเบียนอย่างมีระบบ รวมทั้งผู้ศึกษาก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจใดๆ ตามที่แจ้งไว้ชัดเจน
เขียน 01 May 2010 @ 10:42 ()


ความเห็น (0)