อนุทิน 6373 - Boo

Boo

 ... อรุณสวัสดิ์ยามเช้า - - World Visakhabucha Day - - วันนี้อากาศเป็นใจให้ ... วันวิสาขบูชาโลก ...  - - อาบน้ำชา แบบสปา ดื่มน้ำไมโลใบเตย ... Today is a Special Day !  ... ได้ยินเพลงไทยบรรเลง จากหอกระจายข่าวท้องถิ่น ... ... คล้ายๆ เพลงบรรเลง สายน้ำนิรันดร์ - - River of Forever - - สายน้ำแห่งเนรัญชรา - - ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน  - - Eternity Serenity …

เขียน 19 May 2008 @ 08:03 () แก้ไข 19 May 2008 @ 08:05, ()


ความเห็น (0)