อนุทิน 63724 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนเล็ก ๆ นี่แหละคือคนสำคัญ

"มดงาน" ตัวน้อย ๆ ที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งสามารถร่วมมือร่วมใจกันขนดิน ขนหินเพื่อสร้างบ้าน สร้างรังได้ฉันใด

คนเล็ก ๆ ที่ร่วมมือกัน ร่วมใจกันก็สามารถสร้างองค์กรและสร้างประเทศไทยให้พัฒนาก้าวไกลและมั่นคงได้ฉันนั้น

ขอขอบพระคุณแรงกายและแรงใจของคุณ namsha ที่ได้ทุ่มเทและเสียสละทำงาน ทำความดีเพื่อร่วมกันจรรโลงสังคมนี้ให้งดงาม

เขียน 01 May 2010 @ 08:19 ()


ความเห็น (0)