อนุทิน 63575 - ติ๋ม

  ติดต่อ

วันนี้ประชุม pct ครั้งแรกหลังจากประเมิน HA   มีหลายประเด็นที่ต้องปรับปรุง

- เวชระเบียน

-การทำ dischart plan

- end off life

- HHC  เราเสนอว่าน่าจะเริ่มต้นจากการเขียนเรื่องเล่า

-การติดตาม วิเคราะห์การส่งต่อ

  เขียน:  

ความเห็น (0)