อนุทิน 63559 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

กล้วยไม้ดินเป็นพืชชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลของกล้วยไม้

กล้วยไม้ดินมีด้วยกันหลายสี และสีหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาภายหลังนี้คือ "สีเหลือง"

จุดเด่นของกล้วยไม้ดินสีเหลืองนี้คือ "ก้านเล็ก" ดังนั้นเมื่อมองผ่าน ๆ เราก็จะรู้สึกคล้าย ๆ กับว่า ดอกสีเหลืองของกล้วยไม้จะลอยอยู่ในอากาศเนื่องด้วยเพราะก้านที่ยาวและเล็กนั้น

กล้วยไม้ดินเป็นกล้วยไม้ที่ชอบแดด มีความสุขที่ได้อยู่กับแดด มีแดด มีดอก...

ที่มาจากบันทึก กล้วยไม้ดิน ดอกสีเหลือง (Spathoglottis Blume.) 

  เขียน:  

ความเห็น (0)