อนุทิน 63558 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ชีวิตของคนเราก็เหมือนกระปุกออมสินใบหนึ่ง ในทุก ๆ วันเราก็ต่างเก็บทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีไว้ในกระปุกออมสินใบนี้

นั่งดูทีวีมากก็บาปมาก เพราะดูไปก็ได้แต่เสพกิเลส ตัณหา และกามราคะเข้าสู่จิตสู่ใจ

การปล่อยชีวิตให้ไหลเลื่อนไปตามกระแสสั่งคมที่ถูกถาถมผ่านสื่อนั้นรังแต่จะทำให้จิตใจของเราเศร้าหมอง

เมื่อจิตใจเศร้าหมองแล้ว หัวสมองก็ตื้อ คิดอะไรก็ไม่ออก หน้ามืด ตามัว

การทำความดีนอกจากจะเก็บบุญออมกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจแล้ว ยังเป็นการชะล้างหมอกควันที่ปกคลุมดวงตาของเรานั้นออกไปด้วย

ทำความดีมาก ตาก็สว่างมาก แล้วชีวิตนี้ก็จะพบโอกาสที่จะเห็นแสงสว่างที่แท้จริง...

เขียน 26 Apr 2010 @ 14:46 ()


ความเห็น (0)