อนุทิน 63513 - ปิยมาภรณ์

  ติดต่อ

แด่ลูกศิษย์...เมื่อไม่เรียนแล้วใยเล่าเจ้าจะรู้

                    เมื่อไม่ดูแล้วใยเล่าเจ้าจะเห็น

                       เมื่อไม่ทำแล้วใยเล่าเจ้าจะเป็น

                         ยามลำเค็ญแล้วใครเล่าช่วยเจ้าเอย

  เขียน:  

ความเห็น (0)