อนุทิน 63513 - ปิยมาภรณ์

แด่ลูกศิษย์...เมื่อไม่เรียนแล้วใยเล่าเจ้าจะรู้

                    เมื่อไม่ดูแล้วใยเล่าเจ้าจะเห็น

                       เมื่อไม่ทำแล้วใยเล่าเจ้าจะเป็น

                         ยามลำเค็ญแล้วใครเล่าช่วยเจ้าเอย

เขียน 25 Apr 2010 @ 15:51 ()


ความเห็น (0)