อนุทิน 63364 - กระเป๋าตังค์

  ติดต่อ

  “ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้คนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงเป็นการมิใช่ทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"
                                              พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

         อยากให้คนไทยทุกคนได้อ่าน และคิดตาม... สงสารประเทศไทย...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)