อนุทิน 63297 - Boo

  ติดต่อ

ดูคนค้นคน ติดตามข่าว ยังมีความหวัง ด้วยพลังคนดีๆ ที่ยังมีอยู่มากมาย

… ความอดทนเป็นยาขม แต่จะกลายเป็นขนมหวานในที่สุด

... ผู้นำที่เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้นจะยั่งยืน

... เชื่อมั่น ศรัทธา และภาคภูมิใจ เธอ รักปทท. เสมอมา ไป

... เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด เป็นกำลังใจ ;)

  เขียน:  

ความเห็น (0)