อนุทิน 63267 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาแล้ว อย่าปล่อยวันเวลาให้ห่างหายจากการทำความดี ตราบใดที่ลมหายใจยังมีข้อให้น้อมนำจิตใจนี้เข้าหา "ธรรม..."

เขียน 20 Apr 2010 @ 16:01 ()


ความเห็น (0)