อนุทิน 63266 - ปภังกร Happinesss

ร่างกายเราต้องการข้าว ต้องการอาหารฉันใด จิตใจก็ย่อมต้องการการกระทำความดีและการเสียสละฉันนั้น...
เขียน 20 Apr 2010 @ 15:59 ()


ความเห็น (0)