อนุทิน 63226 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

19เมย.2553 ; ประชุมการเตรียมงานมิตรภาพบำบัดเขต 8 อุดรธานี

ผู้มาประชุมมี3 ส่วน คือ สปสช. สสจ. โรงพยาบาล(รพศ./รพท./รพช./รพศต)6จังหวัด

เพื่อ พูดคุยเรื่องการดำเนินงานศูนย์มิตรภาพบำบัดและการเตรียมงานประชุม มิตรภาพบำบัดของเขต 8 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2553

เขียน 19 Apr 2010 @ 20:41 ()


ความเห็น (0)