อนุทิน 63197 - ฟองคำ

ฟองคำ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

4 ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณใ้ห้

 

ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง

 ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด

6 ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ

(1 โครินธ์ 13 :4 -6)

เขียน 19 Apr 2010 @ 08:50 ()


ความเห็น (0)