อนุทิน 63197 - ฟองคำ

  ติดต่อ

4 ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณใ้ห้

 

ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง

 ไม่หยาบคาย ไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุนเฉียว ไม่ช่างจดจำความผิด

6 ไม่ชื่นชมยินดีเมื่อมีการประพฤติผิด แต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบ

(1 โครินธ์ 13 :4 -6)

  เขียน:  

ความเห็น (0)