อนุทิน 63174 - ปภังกร Happinesss

เมื่อสักครูนี้ต้องพยายามใส่รหัสตัวอักษรเพื่อ Log in เข้าระบบของ Gotoknow ประมาณ 7 ครั้งถึงจะเข้าระบบมาได้

ห้าหกครั้งแรกใส่ทีไรเครื่องก็จะบอกว่าใส่ตัวอักษรไม่ถูกต้อง

ทุก ๆ ครั้งก็จะเป็นบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะใส่แค่ 2 ครั้งก็จะผ่านแล้ว แต่ครั้งนี้ต้องใส่ถึง 7 ครั้งถึงจะเข้ามาได้ ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอันใด...?

เขียน 18 Apr 2010 @ 16:51 ()


ความเห็น (0)