อนุทิน #63134

ถึงแม้จะมีลูกทรพี พ่อแม่ก็อภัยให้ลูกเสมอ

ดูแลช่วยเหลือเมื่อยามลูกเดือดร้อน ให้ลูกอบอุ่นใจ

 และปฏิบัติกับลูกๆเหมือนกันทุกคน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง

เขียน:

ความเห็น (0)