ติดต่อ

อนุทิน #63042

การทำบุญสงกรานต์ 

1.เป็นการทำบุญที่เป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองและครอบครัว

2.เป็นการทำบุญที่แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้ว  และ

3.เป็นการทำบุญที่ให้อภัยซึ่งกันและกัน

  ผู้อาวุโสที่บ้านนอกอยากให้คนไทยรักกันค่ะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)