อนุทิน 62890 - นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี

ขอให้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตทั้งทหารและประชาชนที่เป็นคนไทยด้วยกัน ได้ไปสู่สุคติ และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคน

ส่วนใครหรือกลุ่มคณะใดก็ตามที่จงใจ ยุยง หรือหวังประโยชน์จากความสูญเสียครั้งนี้ จิตอันเป็นอกุศลนั้น คงมีผลต่อ อาสัณกรรม ในวาระสุดท้ายของชีวิตท่านเอง

คิดถึง เรื่องนี้

ขอให้ ทุกข์ ครั้งนี้ เป็นโอกาสน้อมนำให้คนไทยด้วยกันมองเห็น ทางดับทุกข์ ด้วยเถิด

อยากให้ได้ดูภาพยนตร์ ๓ ตอนสุดท้ายเรื่องนี้ให้จบด้วยครับ

องคุลีมาล ๙ องคุลีมาล ๑๐ องคุลีมาล ๑๑

เขียน 11 Apr 2010 @ 07:12 () แก้ไข 11 Apr 2010 @ 07:31, ()


ความเห็น (0)