อนุทิน 62798 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คนเรียนสูง ทิฏฐิมานะเยอะ ไม่รู้ก็บอกว่ารู้ และใช้คำพูดที่เหมือนจะรู้

คำพูดทางวิชาการที่ดูงง ๆ มักจะสร้างภาพให้เหมือนเป็นผู้รู้

คนรู้จริง คำพูดนั้นยิ่งเรียบง่าย

คนไม่รู้จริง คำพูดนั้นเลิศหรู อลังการ...

  เขียน:  

ความเห็น (0)