อนุทิน 62798 - ปภังกร Happinesss

คนเรียนสูง ทิฏฐิมานะเยอะ ไม่รู้ก็บอกว่ารู้ และใช้คำพูดที่เหมือนจะรู้

คำพูดทางวิชาการที่ดูงง ๆ มักจะสร้างภาพให้เหมือนเป็นผู้รู้

คนรู้จริง คำพูดนั้นยิ่งเรียบง่าย

คนไม่รู้จริง คำพูดนั้นเลิศหรู อลังการ...

เขียน 08 Apr 2010 @ 23:09 ()


ความเห็น (0)