อนุทิน 62797 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความรู้แบบ Digital เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่าย แต่ก็ถูกจำกัดอยู่สำหรับคนบางกลุ่ม การแปลงสารจากสื่อหนึ่งไปอีกสื่อหนึ่ง จาก Digital ไปเป็น Paper จากกระดาษสู่คำพูดนั้น จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ปัจจุบัน ความไม่รู้นั้น ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความรู้ แต่ปัญหาอยู่ที่การสื่อสารความรู้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน

เขียน 08 Apr 2010 @ 23:05 ()


ความเห็น (0)