อนุทิน 62605 - ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี

เรียนรู้เรื่อยๆ มาเรียงๆ การใช้งาน Web2.0 ตรงกลางๆ จนถึงตอนปลาย(เผยแพร่) วันที่ 7-9 เม.ย. สมัครไปเรียนรู้เพิ่มเติม ตอนเริ่มต้น การสร้างเว็บไซต์การจัดการความรู้ ที่ ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาฯ ขอให้ทุกอย่างราบรื่น...

เขียน 05 Apr 2010 @ 13:14 ()


ความเห็น (0)