อนุทิน 62564 - หนานเกียรติ

“ผู้ใดก็ตามที่อ้างว่าตนนิยมเสรีภาพ แต่ในขณะเดียวกันก็ดูแคลนความวุ่นวาย

คือคนที่อยากเห็นพืชพันธุ์งอกงามโดยไม่พรวนดินก่อนพวกเขาอยากเห็นฝนที่ไม่มาควบคู่ไปกับเสียงฟ้าร้องและฟ้าแลบ

พวกเขาอยากได้มหาสมุทรที่ปราศจากเสียงกึกก้องอันน่ากลัวของผืนน้ำ

การขัดขืนครั้งนี้อาจเป็นการขัดขืนทางศีลธรรม ทางร่างกาย หรือทั้งสองทาง

แต่มันจะต้องเป็นการขัดขืนอำนาจไม่เคยยอมอ่อนข้อโดยปราศจากการเรียกร้องมันไม่เคยยอมในอดีต

และจะไม่มีวันยอมในอนาคต.”

เฟรเดอริค ดักลาส, ชาวแอฟริกัน-อเมริกัน ผู้สนับสนุนการเลิกทาส (อ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ - แปล)

เขียน 04 Apr 2010 @ 15:16 ()


ความเห็น (0)