อนุทิน 62533 - noy

  ติดต่อ

ปิดเทอมแล้วหลักสูตรสถานศึกษา 2553 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 เสร็จแล้วรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีเสร็จแล้ว แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณก็เสร็จแล้ว  ดีใจจังหายเหนื่อยเลย ได้คุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พัฒนาต่อไปอย่าท้อเพื่ออนาคตลูกศิษย์เรา

  เขียน:  

ความเห็น (0)