อนุทิน 62533 - noy

noy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปิดเทอมแล้วหลักสูตรสถานศึกษา 2553 ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 เสร็จแล้วรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีเสร็จแล้ว แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณก็เสร็จแล้ว  ดีใจจังหายเหนื่อยเลย ได้คุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พัฒนาต่อไปอย่าท้อเพื่ออนาคตลูกศิษย์เรา

เขียน 03 Apr 2010 @ 21:32 ()


ความเห็น (0)