อนุทิน 62420 - ศรีกรม

  • ๓๐ มีนาคม เข้าร่วมประชุม smart E- Solution ที่โรงแรมโซฟิเทลคอร์คอด
  • เข้าที่ทำงาน และไปจัดของต่อ
  • ๓๑ มี.ค. ทำงานตามปรกติ/ติดต่อ สพอ.เพื่อประชาสัมพันธ์ E-mail
  • เริ่มเข้าไปอยู่บ้านเช่าหลังใหม่ และจัดเก็บของออกจากคอนโดฯ
  • เผยแพร่จดหมายข่าวฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๓
  • คติ...จะคิดทำงานใหญ่ อย่าสนใจเรื่องเล็ก ๆ ....

 

เขียน 01 Apr 2010 @ 12:24 ()


ความเห็น (0)