อนุทิน 62363 - วรวุฒิ โตท่าโรง

เช้า ประชุม คณอก. จัดสถานที่สอบคัดเลือก นตท. ส่วน ทอ. ปีนี้ใช้ 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เขียน 30 Mar 2010 @ 23:47 ()


ความเห็น (0)