อนุทิน #62363

เช้า ประชุม คณอก. จัดสถานที่สอบคัดเลือก นตท. ส่วน ทอ. ปีนี้ใช้ 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เขียน:

ความเห็น (0)