อนุทิน 62363 - วรวุฒิ โตท่าโรง

  ติดต่อ

เช้า ประชุม คณอก. จัดสถานที่สอบคัดเลือก นตท. ส่วน ทอ. ปีนี้ใช้ 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

  เขียน:  

ความเห็น (0)