อนุทิน 62358 - ศักดิ์ชัย

ผมมีหน้าที่ดูแลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ของวิทยาลัยเทคนิคระยองตามโครงการไทยเข็มแข็ง sp2 หลายรายการ โดยมีเงื่อนไขการประกวดราคาว่าจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว และผู้เสนอราคาจะต้องยืนราคา 120 วัน แต่มีปัญหาในการตรวจสอบการออกสเป็กว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายหรือไม่แต่แล้วที่สุดก็อนุมัติให้ดำเนินการต่อไปได้ แต่ปรากฏว่าเรื่องจะกลับมาก็เลยเวลายืนราคา 120 วันของผู้เสนอราคา จึงเป็นปัญหาอยู่ที่ว่าผมจะดำเนินการอย่างไรดี คือ ดำเนินการเรียกผู้เสนอราคาต่ำสุดมาทำสัญญาต่อไป หรือ ยกเลิกการประกวดราคาและดำเนินการใหม่ดี ขอให้ผู้มีความรู้ช่วยด้วยครับ

เขียน 30 Mar 2010 @ 21:51 ()


ความเห็น (0)