อนุทิน 62282 - วรวุฒิ โตท่าโรง

๒๕-๒๗ มี.ค. ๕๓ ไปร่วมประชุมวิชาการ SPC 2010 ของสมาคมฟิสิกส์ไทย ที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันนี้ช่วงเช้าประชุม หัวข้อวิจัยของ นนอ. ชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๕๓

บ่าย ออกข้อสอบคัดเลือก นตท.

เขียน 29 Mar 2010 @ 14:15 ()


ความเห็น (0)