ติดต่อ

อนุทิน #62282

๒๕-๒๗ มี.ค. ๕๓ ไปร่วมประชุมวิชาการ SPC 2010 ของสมาคมฟิสิกส์ไทย ที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

วันนี้ช่วงเช้าประชุม หัวข้อวิจัยของ นนอ. ชั้นปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๕๓

บ่าย ออกข้อสอบคัดเลือก นตท.

  เขียน:  

ความเห็น (0)