อนุทิน 62238 - ภูสุภา

พูดคุยกับคนใกล้ตัวว่า คนไทยทุกคน รักชาติ ทำอย่างไรที่ เราคนไทยแต่ละคนจะสามารถนั่งพูดคุยกันได้ ฟังกันได้ โดยปราศจากความทุกข์ อันตราย เหตุการณ์น่ากลัว เคารพความคิดเห็น เป็นอิสระ แต่ควรมีจุดยืน ความคิดมาจากตัวเอง มิใช่การน้อมนำ แฝงผลประโยชน์ซ่อนเร้น และไม่มีทิศทาง

คงอยู่ที่ความเข้าใจ ความรู้ระดับหนึ่ง ในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ภายใต้ระบอบการเมืองการปกครอง ที่เป็นประชาธิปไตย

 

หวังใจว่า วันนั้นคงมี และมาถึง

โดยปราศจากการแบ่งสี เราล้วนเป็นคนไทย รัก และปรารถนา ความสงบ สุข

เขียน 28 Mar 2010 @ 10:35 ()


ความเห็น (0)