อนุทิน 62165 - berger0123

berger0123

ซิกส์ซิกมา (Six Sigma) หมายถึงระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตที่ยอมให้มีของเสียในระบบได้เพียง 3.4 ชิ้นต่อการผลิตสินค้าล้านชิ้น

เขียน 26 Mar 2010 @ 11:38 ()


ความเห็น (0)