อนุทิน 62070 - วรวุฒิ โตท่าโรง

  ติดต่อ

วันนี้ช่วงเช้า ประชุม ปรับปรุงคู่มือดำเนินการวิชา สัมมนา ของ นนอ. ชั้นปีที่ ๓ 

บ่าย เตรียมเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ SPC 2010 ของสมาคมฟิสิกส์ไทย ที่ กาญจนบุรี (๒๕-๒๗ มี.ค.)

  เขียน:  

ความเห็น (0)