อนุทิน 61953 - ข้าของแผ่นดิน

"แม้นอยากให้ใครคิดเป็นมิตรญาติ

คราตนพลาดจงพร้อมยอมรับผิด

ใครทำดีสรรเสริญเจริญมิตร

ฟังความคิดถ้วนผู้ร่วมการ

สรรวจีอ่อนหวานไหว้วานเขา

อีกเอาคำขอบใจไว้กล่าวขาน

ใช้คำเราเมื่อเขาชมนิยมการ

หกประการใครทำได้ให้แต่คุณ"

เขียน 22 Mar 2010 @ 16:22 ()


ความเห็น (0)