อนุทิน 61953 - ข้าของแผ่นดิน

  ติดต่อ

"แม้นอยากให้ใครคิดเป็นมิตรญาติ

คราตนพลาดจงพร้อมยอมรับผิด

ใครทำดีสรรเสริญเจริญมิตร

ฟังความคิดถ้วนผู้ร่วมการ

สรรวจีอ่อนหวานไหว้วานเขา

อีกเอาคำขอบใจไว้กล่าวขาน

ใช้คำเราเมื่อเขาชมนิยมการ

หกประการใครทำได้ให้แต่คุณ"

  เขียน:  

ความเห็น (0)