อนุทิน #61953

"แม้นอยากให้ใครคิดเป็นมิตรญาติ

คราตนพลาดจงพร้อมยอมรับผิด

ใครทำดีสรรเสริญเจริญมิตร

ฟังความคิดถ้วนผู้ร่วมการ

สรรวจีอ่อนหวานไหว้วานเขา

อีกเอาคำขอบใจไว้กล่าวขาน

ใช้คำเราเมื่อเขาชมนิยมการ

หกประการใครทำได้ให้แต่คุณ"

เขียน:

ความเห็น (0)