อนุทิน 61808 - ศรีกรม

  • ประชุมเรื่องการทำแผนบริหารความเสี่ยง
  • แต่งตั้งคณะกรรมการ tor
  • มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เขียนบทความ/แวดวง ICT
  • ให้เจ้าหน้าที่ออกแบบหน้าเว็บไซต์ใหม่
  • จัดระเบียบภายในห้องประชุมใหม่
เขียน 19 Mar 2010 @ 14:06 ()


ความเห็น (0)