อนุทิน 61800 - ทุ่งพลา

เทคนิคการดูแลต้นลองกอง แบบสะดวก ประหยัดและปลอดภัย

            เมื่อวันที่  11 มกราคม 2553  ได้ไปติดตามงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลทุ่งพลา ในแปลงเรียนรู้ของศูนย์ฯ ซึ่งมีการปลูกลองกอง  ข้าพเจ้าได้แนะนำเกษตรกร (คุณถวิล หนูแก้ว) เจ้าของแปลง เรื่องเทคนิควิธีการกำจัดหนอนชอนเปลือกลองกองโดยใช้เปลือกมะพร้าว  ทำแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติ ดังนี้(ต่อ)

เขียน 19 Mar 2010 @ 12:06 ()


ความเห็น (0)