อนุทิน 61796 - ปากล่อ

                                    การปลูกขมิ้นในกระสอบ

      ในการปลูกขมิ้นในพื้นที่น้ำขัง ดินแฉะ สามารถนำมาปลูกได้โดยใช้กระสอบปุ๋ยหรือกระสอบอาหารสัตว์แทน เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมขังในแปลง และลดปัญหาวัชพืชปกคลุมการดูแลรักษาง่าย และเก็บเกี่ยวสะดวก

       วิธีการปลูกทำโดยการนำดินมาใส่กระสอบ และใช้ท่อนพันธุ์ประมาณ 2-3 ท่อน ใช้เวลาการปลูกประมาณ 8 เดือน เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ประมาณ 15-20 กก./กระสอบ ทำให้หมดปัญหาเรื่อง น้ำท่วมแปลง การกำจัดวัชพืช และได้ผลผลิตตามต้องการ

 

เขียน 19 Mar 2010 @ 11:42 ()


ความเห็น (0)