อนุทิน 61618 - noktalay

  ติดต่อ

  • ทำฐานข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2553 เป็นวันที่สาม
  • ปัญหา...ลายมือนักเรียนเปลี่ยนไป
  • การรับสมัคร "ในประเภททั่วไป" ควรเพิ่มจุดรับสมัคร สองจุด
  • ผู้ปกครองนิยมสมัครสอบในโรงเรียนยอดนิยมหลายแห่ง...แล้วค่อยมาตัดสินใจมาทราบจำนวนผู้สมัครทั้งหมด
  เขียน:  

ความเห็น (0)