อนุทิน 61533 - ศิริรักษ์♥คนหลังเลนส์♥

  • 13-14 มีนาคม 2553  ร่วมทีมไปกับงานการศึกษาพื้นฐาน
  • จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • ไปกันที่ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนเพื่อการศึกษา วังดุมเมาท์เทนแคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี 
  • บรรยากาศเหมือนโอเอซิส
เขียน 14 Mar 2010 @ 23:33 ()


ความเห็น (0)