อนุทิน 61330 - ใบไม้ย้อนแสง

ได้รับข้อความนี้มา เห็นด้วยจึงส่งต่อค่ะ..

ข้อคิดเตือนใจ ในวันนี้ (หากเห็นด้วยก็ช่วยเผยแพร่ด้วย)

1) ชุมนุมไม่ว่าแต่อย่ารุนแรง

2)อย่าจัดม็อบชนม็อบ

3)ผู้รักษากฎหมายทำหน้าที่ แต่ไม่ใช่คู่กรณี

4) รัฐโปรดทำหน้าที่ อย่าให้มีความรุนแรง

เขียน 11 Mar 2010 @ 13:25 ()


ความเห็น (0)