อนุทิน 61292 - กระเป๋าตังค์

"...อยู่เรือนพัง ยังดี ไม่มีทุกข์ ดีกว่าคุก

หลายเท่าไม่เศร้าหมอง จนยังดีมีธรรมค้ำประคอง

ดีกว่าปอง ทุจริต ผิดศีลธรรม..." 

เขียน 10 Mar 2010 @ 15:41 ()


ความเห็น (0)