อนุทิน #61292

"...อยู่เรือนพัง ยังดี ไม่มีทุกข์ ดีกว่าคุก

หลายเท่าไม่เศร้าหมอง จนยังดีมีธรรมค้ำประคอง

ดีกว่าปอง ทุจริต ผิดศีลธรรม..." 

เขียน:

ความเห็น (0)