อนุทิน 61292 - กระเป๋าตังค์

  ติดต่อ

"...อยู่เรือนพัง ยังดี ไม่มีทุกข์ ดีกว่าคุก

หลายเท่าไม่เศร้าหมอง จนยังดีมีธรรมค้ำประคอง

ดีกว่าปอง ทุจริต ผิดศีลธรรม..." 

  เขียน:  

ความเห็น (0)