อนุทิน 61274 - นาย วรพงศ์ boy แสงเดือน

ประสบการณ์จากการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด

ผู้คนมากมายที่ต้องออกเดินทางไกลไปในสังสารวัฏนี้

ต้องพบเจอสิ่งอื่นมากมายไม่รู้จบ ต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วน

และเมื่อชีวิตถึงขีดสุด คุณจะเลือกเดินทางใด

เขียน 10 Mar 2010 @ 09:31 () แก้ไข 10 Mar 2010 @ 09:34, ()


ความเห็น (0)