อนุทิน #61274

ประสบการณ์จากการเดินทางที่ไม่สิ้นสุด

ผู้คนมากมายที่ต้องออกเดินทางไกลไปในสังสารวัฏนี้

ต้องพบเจอสิ่งอื่นมากมายไม่รู้จบ ต้องเรียนรู้ให้ครบถ้วน

และเมื่อชีวิตถึงขีดสุด คุณจะเลือกเดินทางใด

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)