อนุทิน 6126 - ปภังกร Happinesss

กรรมใดที่เราทำไว้กับพ่อและแม่นั้นเป็นกรรมใหญ่ "กรรมหนัก"

ทำกรรมดีได้ผลดี เร็ว และแรง

ทำกรรมชั่ว ได้ผลชั่ว เร็ว และแรง

วันนี้ นาทีนี้ พ่อแม่ยังอยู่ เราต้องรู้ดี รู้ชั่ว

ผู้ชายดี ผู้หญิงดี สองคนนี้ เป็น "คนดี" ต้องทดแทนตอบแทนคุณท่านโดยพลัน

ผู้ชายดี ผู้หญิงดี สองคนนี้ ถ้าจากเราไปแล้ว ต้องดำรงวงศ์สกุล มิให้ใครด่าทอได้ว่า "พ่อแม่ไม่สั่งสอน"

ทดแทนบุญคุณท่านทั้งที่ท่านยังอยู่ และเมื่อท่านลาลับจากโลกนี้ไปแล้ว จักได้ชื่อว่า "ลูกดี"

เขียน 17 May 2008 @ 17:11 ()


ความเห็น (0)