อนุทิน 61235 - ศรีกรม

  •  ๘ มี.ค.ไปร่วมประชุม KM Board
  • ๙ มี.ค.  ไปประชุมคณะทำงานจัดทำแผนและติดตามการบริหารความเสี่ยงฯ
  • ช่องบ่ายนัดประชุมข้าราชการประจำสำนักงานเกี่ยวกับระบบงาน,การแบ่งหน้าที่,การจัดเก็บสถิติ,การทำตัวชี้วัดรายบุคคล,การเผยแพร่บทความทาง Blog และทาง website
  • คติ...นักรบและวีระบุรุษล้วนเต็มไปด้วยบาดแผล คนธรรมดาเช่นเราจะไม่บาดแลเชี่ยวหรือ... 
เขียน 09 Mar 2010 @ 16:30 ()


ความเห็น (0)