อนุทิน 61231 - น้าอึ่งอ๊อบ คนสวย แซ่เฮ

  ติดต่อ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 12 - 13 มีนาคม ที่กรุงเทพ ยกเลิก เนื่องจากมีม๊อบเสื้อแดง

จัดการยกเลิกตั๋วเครื่องบินที่จองไว้เป็น Fix fight น้องตัวแทนขายฯ ให้ความกรุณามาก

บันทึกไว้เตือนจำ

  เขียน:  

ความเห็น (0)