อนุทิน #61231

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 12 - 13 มีนาคม ที่กรุงเทพ ยกเลิก เนื่องจากมีม๊อบเสื้อแดง

จัดการยกเลิกตั๋วเครื่องบินที่จองไว้เป็น Fix fight น้องตัวแทนขายฯ ให้ความกรุณามาก

บันทึกไว้เตือนจำ

เขียน:

ความเห็น (0)