อนุทิน 61155 - Boo

Boo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อาสาสมัครสตรีหลายๆ พื้นที่ ร่วมงานเชิดชูคนดีศรีเมือง ในวันดีๆวันนี้ วันสตรีสากล ๘ มีนาคม ของทุกปี ...   “For the hand that rocks the cradle - Is the hand that rules the world”.  William Ross Wallace quotes. คือหัตถาครองพิภพจบสากล ;)

เขียน 08 Mar 2010 @ 11:07 ()


ความเห็น (0)