อนุทิน #61122

  • เช้านี้มีกิจกรรมปัจฉิม นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  • จะใช้บัตรคำ กับ สุนทรียสนทนาช่วยในการถอดบทเรียน
เขียน:

ความเห็น (0)